Wednesday, November 20, 2019
Home Tags இளைய ஈஸ்வரன்

Tag: இளைய ஈஸ்வரன்

கோலாலம்பூரில் இளைய ஈஸ்வரனின் இலவச உரை “புதிய பரிணாமம் ஐடி 4.0”

கோலாலம்பூர் - மலேசியா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் எனப்படும் கலைக் கலைக் களஞ்சியத்தில் பெயர் பெற்ற மலேசியத் தமிழர் இளைய ஈஸ்வரன் "புதிய பரிணாமம் ஐடி 4.0" என்ற தலைப்பிலான இலவச விளக்க...