Saturday, September 21, 2019
Home Tags தகவல் தொழில்நுட்பம்

Tag: தகவல் தொழில்நுட்பம்

தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கான தேசிய நிலை தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பப் போட்டி

ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேசிய நிலையிலான தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கான தித்தியான் டிஜிட்டல் தகவல் தொழில்நுட்பப் போட்டிகளில், திரளான தமிழ்ப் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

பினாங்கு தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கான தகவல் தொழில்நுட்பத் தொடர்பு போட்டிகள்

பட்டவொர்த் - பினாங்கு மாநில அளவிலான தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கிடையிலான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பப் புதிர்ப் போட்டி கடந்த சனிக்கிழமை ஜூலை 20-ஆம் தேதி பினாங்கு மெட்ரிகுலேஷன் கல்வி மையத்தில் சிறப்பாக நடைப்பெற்றது. அந்தப் போட்டிகளில்...

நெகிரி செம்பிலான் அளவிலான தகவல் தொடர்பு தொழில் நுட்பப் புதிர்ப் போட்டி 2019

சிரம்பான் - நெகிரி செம்பிலான் அளவிலான தகவல் தொடர்புத் தொழில்நுட்பப் போட்டி, தித்தியான் டிஜிட்டல் ஏற்பாட்டில் கடந்த சனிக்கிழமை மே 18-ஆம் தேதி  தேசிய வகை பண்டார் ஸ்ரீ செண்டாயான் தமிழ்ப்பள்ளியில் சிறப்பாக...

கோலாலம்பூரில் இளைய ஈஸ்வரனின் இலவச உரை “புதிய பரிணாமம் ஐடி 4.0”

கோலாலம்பூர் - மலேசியா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் எனப்படும் கலைக் கலைக் களஞ்சியத்தில் பெயர் பெற்ற மலேசியத் தமிழர் இளைய ஈஸ்வரன் "புதிய பரிணாமம் ஐடி 4.0" என்ற தலைப்பிலான இலவச விளக்க...