Home Tags மீன்

Tag: மீன்

ஒரு மீன் – 278 கிலோ எடை – விலையோ 12.78 மில்லியன் ரிங்கிட்!

தோக்கியோ - ஜப்பானில் மீன் என்பது அந்நாட்டு மக்களின் முதன்மையாக உணவாகும். தோக்கியோவில் உள்ள மீன் சந்தையில் ஆண்டுதோறும் புத்தாண்டு தொடக்கத்தின் போது சிறப்பான மீன்களை ஏலத்திற்கு விடுவது என்பது அங்கே உள்ள...

ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்புடன் பிறந்த அதிசய பெண் மீன்!

லண்டன் - இங்கிலாந்தில் கிழக்கு ஏங்கிலா பல்கலைக் கழகம் மற்றும் ஹல்பல்கலைக் கழக நிபுணர்கள் இணைந்து ‘சிக்லிட்’ இன வகை மீனில் கலப்பின பெருக்கம் செய்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதில் ஒரு பெண்...

இதய நோய்களை தவிர்க்கும் மீன் உணவு!

ஜூலை 7 - வளர்ந்த நாடுகளில் மட்டுமல்லாது, வளர்முக நாடுகளிலும் நிகழ்கின்ற மரணங்களுக்கு இதயத்தாக்கும், மூளைத்தாக்குமே பெரும்பாலும் காரணமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. மூளைத் தாக்கினால் இறப்பவர்களை விட இதயத் தாக்கினால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கையே மிகுதியாக...

மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் மீன் !

மார்ச் 21 - கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அதிகளவில் மீன் சாப்பிட்டால், அவர்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மூளை வளர்ச்சி மிக நன்றாக இருக்கும் என்று ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், பிறக்கும் குழந்தைக்கு மூளை தொடர்பான...