Home Tags லீ சியான் லூங்

Tag: லீ சியான் லூங்

சிங்கப்பூர் அரசியல் பாதை புதிய பிரதமரால் மாற்றம் பெறுமா?

சிங்கப்பூர் : நீண்ட காலத்திற்குப் பின்னர் சிங்கப்பூர் புதிய பிரதமரைக் காணவிருக்கிறது. எதிர்வரும் மே 15-ஆம் தேதி நடப்பு பிரதமர் லீ சியன் லூங் பதவி விலகி அவருக்குப் பதிலாக, துணைப் பிரதமர்...