Home Tags தேன்

Tag: தேன்

தேன் பருகினால் இளமையாக இருக்கலாம்!

மார்ச் 13 - தேன் ஓர் இனிய உணவுப்பொருளும் மருத்துவ குணமும் கொண்டது.  பூக்களில் காணப்படும் இனிப்பான வழுவழுப்பான நீர்மத்தில் (திரவத்தில்) இருந்து தேனீக்கள் தேனை பெறுகிறது. தினமும் தேன் பருகினால் என்றும்...

தினமும் தேன் பருகினால் இளமையாக இருக்கலாம்

கோலாலம்பூர், ஜன 6- தேன் ஓர் இனிய உணவுப்பொருள் மருத்துவ குணமும் கொண்டது, பூக்களில் காணப்படும் இனிப்பான வழுவழுப்பான திரவத்தில் இருந்து தேனீக்கள் தேனை பெறுகிறது. தினமும் தேன் பருகினால் என்றும் இளைமையாக...