Home Tags ஆர்.கணேசன்

Tag: ஆர்.கணேசன்

பேராக்கில் வெடிக்கும் வீடியோ விவகாரம் – கணேசனுக்கு தொகுதி கிடைக்காது?

டிசம்பர் 23 – மலேசிய அரசியலில் வீடியோ விவகாரங்கள் பல கால கட்டங்களில் பலரது அரசியல் வாழ்வையும், அவர்களின் பிரகாசமான அரசியல் எதிர்காலத்தையும் முடித்து வைத்திருக்கின்றது. அந்த வரிசையில் இப்போது ஆகக் கடைசியாக...