Home One Line P1 தேசிய முன்னணி தலைவர்களோடு அஸ்மின் அலி, மொகிதின் யாசின்

தேசிய முன்னணி தலைவர்களோடு அஸ்மின் அலி, மொகிதின் யாசின்

605
0
SHARE

பெட்டாலிங் ஜெயா – இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பெட்டாலிங் ஜெயாவில் உள்ள ஷெராட்டன் தங்கும் விடுதியில் குவிந்த தலைவர்களில் தேசிய முன்னணி தலைவர்களோடு, பெர்சாத்து கட்சியின் தலைவர் டான்ஸ்ரீ மொகிதின் யாசினும், பிகேஆர் கட்சியின் தேசியத் துணைத் தலைவர் அஸ்மின் அலியும் இணைந்து கலந்துரையாடி அளவளாவியது, புதிய அரசாங்கம் அமையவிருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான முன்னோட்டம் போலத் தோன்றியது.

மஇகா தலைவர்கள், பாஸ் தலைவர்களும் இன்றைய சந்திப்புகளில் கலந்து கொண்டனர்.

அந்தப் படக் காட்சிகள் சிலவற்றை இங்கே காணலாம்:

Comments