Home No FB காணொலி : செல்லியல் செய்திகள் 21 ஜூலை 2021 – மதுபான விடுதியாக மாறிய காவல்...

காணொலி : செல்லியல் செய்திகள் 21 ஜூலை 2021 – மதுபான விடுதியாக மாறிய காவல் நிலையம்!

464
0
SHARE
Ad

செல்லியல் செய்திகள் காணொலி | மதுபான விடுதியாக மாறிய காவல் நிலையம் | 21 ஜூலை 2021 |
Selliyal News Video | Police Station turned into “Night Club” | 21 July 2021 |

மேற்கண்ட செல்லியல் காணொலி, இன்று புதன்கிழமை ஜூலை 21-ஆம் நாளின் சில முக்கியச் செய்திகளின் தொகுப்பை வழங்குகிறது.