Home No FB காணொலி : செல்லியல் செய்திகள் 22 ஜூலை 2021 – சைட் சாதிக் மீது கையாடல்...

காணொலி : செல்லியல் செய்திகள் 22 ஜூலை 2021 – சைட் சாதிக் மீது கையாடல் குற்றச்சாட்டுகள்

886
0
SHARE
Ad

செல்லியல் செய்திகள் காணொலி | சைட் சாதிக்  மீது கையாடல் குற்றச்சாட்டுகள் | 22 ஜூலை 2021 |
Selliyal News Video | Syed Saddiq charged with misappropriation of Bersatu funds | 22 July 2021 |

மேற்கண்ட செல்லியல் காணொலி, இன்று வியாழக்கிழமை ஜூலை 22-ஆம் நாளின் சில முக்கியச் செய்திகளின் தொகுப்பை வழங்குகிறது.