Home No FB செல்லியல் காணொலி : “வரவு செலவுத் திட்டம் : மொகிதின் ஆட்சி கவிழுமா?”

செல்லியல் காணொலி : “வரவு செலவுத் திட்டம் : மொகிதின் ஆட்சி கவிழுமா?”

581
0
SHARE
Ad

selliyal | Budget 2021 : Will Muhyiddin’s government survive? வரவு செலவுத் திட்டம் : மொகிதின் ஆட்சி கவிழுமா? | 19 November 2020

“வரவு செலவுத் திட்டம் : மொகிதின் ஆட்சி கவிழுமா?'” என்ற தலைப்பிலான இந்த செல்லியல் காணொலி 2021 வரவு செலவுத் திட்டத்தை நாடாளுமன்றப் பெரும்பான்மையோடு அங்கீகரிக்கப்படுவதற்காக பிரதமர் மொகிதின் யாசின் எதிர்நோக்கும் சவால்களை விவரிக்கிறது.