Home Tags செல்லியல்

Tag: செல்லியல்

சிறப்பாக நடந்தேறிய “செல்லியல்” அறிமுக விழா – இனி கையடக்கக் கருவிகளில் தமிழில் செய்தி...

பிப்ரவரி 23 – மலேசியாவில் முதன் முறையாக தமிழ்-ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளில் கைத் தொலைபேசிகளிலும், கையடக்கக் கருவிகளிலும் தொடங்கப்படும் ”செல்லியல்” செய்தி சேவைகளின் அறிமுக விழா இன்று காலை 10.30 மணியளவில்,...

நுழைவாயில்….

மலேசியாவின் முதல் அலைத் தொடர்பு பத்திரிக்கை “செல்லியல்’... இன்று முதல் மலேசியாவின் முதல் அலைத் தொடர்பு பத்திரிக்கை செல்லியல் என்ற பெயரில் அலை விரிக்கின்றது.! அகில உலகத்திலும் முதன் முதலாக முகிழ்க்கும் முழுமையானதோர் அலைத் தொடர்பு...