Home Tags யுபிஎஸ்ஆர்

Tag: யுபிஎஸ்ஆர்

செல்லியல் காணொலி : தமிழ்ப்பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு கணிதம் தேர்வு வழிகாட்டி (பகுதி 2)...

https://www.youtube.com/watch?v=R-4gVw23eZU செல்லியல் காணொலி | கணிதம் தேர்வு வழிகாட்டி (பகுதி 2) | 2021 தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கான 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் தேர்வு | 19 ஆகஸ்ட் 2021 Selliyal Video | Mathematics Guide...

செல்லியல் காணொலி : தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு கணிதம் தேர்வு வழிகாட்டி (பகுதி...

https://www.youtube.com/watch?v=iVeXJJm0kmk செல்லியல் காணொலி | கணிதம் தேர்வு வழிகாட்டி (பகுதி 1) | 2021 தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கான 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் தேர்வு | 18 ஆகஸ்ட் 2021 Selliyal Video | Mathematics Guide...

காணொலி : 6-ஆம் வகுப்பு தமிழ் இலக்கணம் வழிகாட்டி (பகுதி 2) – 2021...

https://www.youtube.com/watch?v=UbQCgiDkQTQ செல்லியல் காணொலி | 6-ஆம் வகுப்பு தமிழ் மொழி இலக்கணம் வழிகாட்டி (பகுதி 2) | 2021 தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கான மதிப்பீட்டுத் தேர்வு : 11 ஜூலை 2021 Selliyal Video |...

காணொலி : 6-ஆம் வகுப்பு தமிழ் இலக்கணம் வழிகாட்டி (பகுதி 1) – 2021...

https://www.youtube.com/watch?v=D1o_DB3nxYw செல்லியல் காணொலி | 6-ஆம் வகுப்பு தமிழ் மொழி இலக்கணம் வழிகாட்டி (பகுதி 1) | 2021 தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கான மதிப்பீட்டுத் தேர்வு : 10 ஜூலை 2021 Selliyal Video |...

காணொலி : மலாய் மொழி தேர்வு வழிகாட்டி – தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு...

https://www.youtube.com/watch?v=pTjqbJ1nmw0 செல்லியல் காணொலி | மலாய் மொழி தேர்வு வழிகாட்டி | 2021 தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் தேர்வு : 08 ஜூலை 2021 (பகுதி 2) Selliyal Video | Bahasa...

காணொலி : மலாய் மொழி தேர்வு வழிகாட்டி – தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு...

https://www.youtube.com/watch?v=xaPficwx-V0 செல்லியல் காணொலி | மலாய் மொழி தேர்வு வழிகாட்டி | 2021 தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் தேர்வு : 07 ஜூலை 2021 Selliyal Video | Bahasa Melayu Exam...

காணொலி : அறிவியல் தேர்வு வழிகாட்டி – தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத்...

https://www.youtube.com/watch?v=cyI1JObeLac செல்லியல் காணொலி | அறிவியல் தேர்வு வழிகாட்டி | 2021 தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் தேர்வு : 06 ஜூலை 2021 Selliyal Video | Science Exam Guide |...

காணொலி : ஆங்கில மொழி தேர்வு வழிகாட்டி – தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு...

https://www.youtube.com/watch?v=fCWlWfjrIo8 செல்லியல் காணொலி | ஆங்கில மொழி தேர்வு வழிகாட்டி | 2021 தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் தேர்வு : 04 ஜூலை 2021 Selliyal Video | English Language Exam...

காணொலி : தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் தேர்வு : தமிழ் மொழி...

https://www.youtube.com/watch?v=hfvK72iY0ig செல்லியல் காணொலி | 2021 தமிழ்ப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் தேர்வு : தமிழ் மொழி இலக்கண வழிகாட்டி! 03 ஜூலை 2021 Selliyal Video | 2021 Standard 6 Assessment...

காணொலி : தமிழ்ப் பள்ளிகள் 6-ஆம் வகுப்புக்கான தமிழ் மொழி தேர்வு வழிகாட்டி

https://www.youtube.com/watch?v=A2QJTYs41QE செல்லியல் காணொலி | 2021  தமிழ்ப் பள்ளிகள் 6-ஆம் வகுப்புக்கான தமிழ் மொழி தேர்வு வழிகாட்டி | 02 ஜூலை 2021 Selliyal Video | 2021 Standard 6 Assessment Test for...